Słownik terminologiczny

A

Abrazja – ścieranie twardych tkanek zęba pod wpływem czynników zewnętrznych

B

Biofilm – złożona struktura bakterii przylegająca do powierzchni naszych zębów, dziąseł, ale również aparatów ortodontycznych czy protez

C

CBCT – stożkowa tomografia komputerowa

Cement szkło-jonomerowy – materiał biozgodny z tkankami zęba, wiąże się chemicznie ze szkliwem i zębiną oraz uwalnia fluor

D

E

F

G

H

Halitoza – nieprzyjemny zapach z ust

I

J

K

Kompomer – materiał stomatologiczny będacy połączeniem kompozytu i cementu szkło-jonomerowego

Kompozyt – inaczej materiał złożony; składa się z fazy organicznej, nieorganicznej i substancji wiążącej

Karpula – Strzykawka z możliwością aspiracji

L

Lakierowanie – zabieg profilaktyczny polegający na pokryciu zębów lakierem z dużym stężeniem fluoru

Lakowanie – zabieg pokrycia bruzd i dołków anatomicznych zębów bocznych lakiem

Lapisowanie – inaczej impregnacja; metoda leczenia próchnicy zębów mlecznych mająca na celu zahamowanie procesu próchnicowego

M

Miazga – bogato unerwiona i unaczyniona tkanka łączna wypełniająca komorę i liczne kanały w zębie

N

O

P

Próchnica wczesnego dzieciństwa (early childhood caries – ECC) – według definicji Towarzystwa Stomatologów Amerykańskich (American Dental Association – ADA) i Amerykańskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (American Academy of Pediatric Dentistry – AAPD) to obecność 1 lub więcej zębów z próchnicą, usuniętych z jej powodu lub wypełnionych u dzieci przed ukończeniem 6. roku życia

R

S

T

U

W

Z